Ταυτότητα


ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Γιώργος Μέντος

Δικηγόρος παρ’Αρείω Πάγω στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών. Είμαι συνιδρυτής της «LexCensea Law and Accounting» από το έτος 2009 και συνυπεύθυνος στο νομικό τμήμα. Εξειδικεύομαι στους τομείς του εμπορικού, αστικού και ασφαλιστικού δικαίου, εκπροσωπώντας εμπορικές και ασφαλιστικές εταιρείες καθώς και επιχειρηματίες για υποθέσεις εργατικής, ποινικής, αστικής και εμπορικής φύσεως τόσο σε συμβουλευτικό όσο και σε δικαστηριακό επίπεδο.

Επιμένοντας στην προσωπική επαφή και θέτοντας ως γνώμονα τις ιδιαίτερες ανάγκες του εντολέα, χειρίζομαι νομικά υποθέσεις που άπτονται σε ολόκληρο το φάσμα της επιχειρηματικής δραστηριότητας, ήτοι δανειακές και εμπορικές συμβάσεις, ζητήματα εμπορικών σημάτων και πνευματικής ιδιοκτησίας, εργασιακές σχέσεις, ποινικές υποθέσεις, επαγγελματικές μισθώσεις και ζητήματα διαχείρισης ακίνητης περιουσίας.

Δημήτρης Πιπεράκης

Αποφοίτησα από τη Νομική Σχολή Θεσσαλονίκης το έτος 2001 και από το Μεταπτυχιακό Τμήμα Ποινικού Δικαίου της Νομικής Σχολής Αθηνών το έτος 2007. Είμαι Δικηγόρος από το έτος 2004 και από το έτος 2007 είμαι και αναπληρωτής καθηγητής Ποινικού Δικαίου και Ποινικής Δικονομίας στη Σχολή Αξιωματικών της ΕΛΑΣ.

Είμαι συνιδρυτής της «LEXCENSEA Law and Accounting» από το έτος 2009 και συνυπεύθυνος στο νομικό τμήμα, έχοντας αποκτήσει μεγάλη εμπειρία, συνεργαζόμενος στο παρελθόν με μεγάλα δικηγορικά γραφεία.
Διαθέτω την απαραίτητη εξειδίκευση για να προσφέρω σε εταιρείες και επιχειρηματίες σε δικαστηριακό και συμβουλευτικό επίπεδο ένα επιπλέον εφόδιο, την προσήκουσα νομική κάλυψη. Σε συμβουλευτικό επίπεδο, στο πλαίσιο του σχεδιασμού, της νομικής θωράκισης και της πρόληψης και σε δικαστηριακό επίπεδο στην προάσπιση των δικαιωμάτων του εντολέα.

Λόγω της υψηλής επιστημονικής επάρκειας, του επαγγελματισμού και της αυξημένης εμπιστοσύνης προς το πρόσωπό μου, από το έτος 2004 εταιρείες πάσας νομικής μορφής και επιχειρηματίες μου έχουν αναθέσει είτε τη διαρκή νομική τους κάλυψη είτε μεμονωμένα το χειρισμό υποθέσεων που άπτονταν εμπορικών συμφωνιών, συνεργασιών, πτωχευτικών διαδικασιών, απορροφήσεων και συγχωνεύσεων, ανταγωνισμού, δανειακών συμβάσεων (ομολογιακών, επιχειρηματικών κλπ) ναυτιλιακών αξιώσεων και λοιπών ζητημάτων, εργασιακών σχέσεων, ακίνητης περιουσίας, μισθώσεων και οικονομικού εγκλήματος.

Χρήστος Τριανταφυλλόπουλος

Αποφοίτησα από Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά το έτος 2004 ως λογιστής και από το Μεταπτυχιακό Τμήμα του Πανεπιστημίου του Leicester το έτος 2012 με εξειδίκευση στα Οικονομικά και στην Διοίκηση επιχειρήσεων. Αποκόμισα εργασιακή εμπειρία ως λογιστής από το έτος 2000 τηρώντας βιβλία Εμπορικών και Βιοτεχνικών επιχειρήσεων, εταιρειών εκμετάλλευσης Σκαφών Αναψυχής και εταιρειών παροχής πάσης φύσεως υπηρεσιών. Είμαι συνιδρυτής της «LexCensea Law and Accounting» από το έτος 2009 και είμαι υπεύθυνος για το Λογιστικό και Φορολογικό τμήμα. Εξειδικεύομαι στον σχεδιασμό εταιρικών σχημάτων για την εξοικονόμηση φόρων και την διασφάλιση των συμφερόντων του επιχειρηματία.

Είμαι υπεύθυνος για την λειτουργία 25 λογιστηρίων πελατών μου διαφόρων μεγεθών. Προετοιμάζω σε μηνιαία, τριμηνιαία και ετήσια βάση λογαριασμούς αποτελεσμάτων και ισολογισμούς με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. Επιβλέπω και διασφαλίζω την συμμόρφωση και ασφαλή λειτουργία των λογιστηρίων με βάση την Ελληνική φορολογική νομοθεσία. Συνεργάζομαι με Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές για την εύρυθμη και σωστή λειτουργία των ετήσιων ελέγχων για την έκδοση Φορολογικών Πιστοποιητικών. Επιβλέπω και κατευθύνω πλήρως την σωστή εγκατάσταση και εφαρμογή πληροφοριακών συστημάτων στο τμήμα λογιστηρίου για την πλήρη και επαρκή λειτουργία τους εκπαιδεύοντας κατάλληλα και όλους τους υπαλλήλους των λογιστηρίων. Κατέχω μεγάλη εμπειρία και εξειδίκευση σε θέματα μισθοδοσίας. Υποστηρίζω πλήρως λογιστικά και φορολογικά περιπτώσεις συγχωνεύσεων και εξαγορών με την εφαρμογή αναπτυξιακών νόμων για την εξοικονόμηση φόρων και περιττών επιβαρύνσεων.