Πτωχευτικό Δίκαιο


ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

 

Αναλαμβάνουμε την πλήρη οργάνωση της πτωχευτικής διαδικασίας και της υπαγωγής της εταιρείας σε καθεστώς εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης.

• Οργάνωση πτώχευσης
• Ορισμός συνδίκων πτώχευσης
• Πτωχευτικός συμβιβασμός
• Κήρυξη πτώχευσης
• Διαδικασία εξυγίανσης
• Διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης