Φορολογικό Δίκαιο


ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

 

• Φοροδιαφυγή
• Προσφυγές στις φορολογικές αρχές
• Διαπραγμάτευση με τις φορολογικές αρχές
• Φορολογικός σχεδιασμός αναφορικά με τη νομική προστασία της εταιρείας και του επιχειρηματία.