Δίκαιο Ηλεκτρονικού Εμπορίου


ΔΙΚΑΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

 

Συμβαδίζοντας με τις νέες τάσεις των σύγχρονων επιχειρήσεων που άπτονται της διενέργειας εμπορικών πράξεων και πωλήσεων από απόσταση μέσω διαδικτύου και ηλεκτρονικών καταστημάτων (e shop), διαθέτουμε την απαιτούμενη επιστημονική κατάρτιση, προκειμένου να εξασφαλίσουμε τη νομιμότητα των ηλεκτρονικών σας συναλλαγών.