Αδικοπραξία – Αποζημιώσεις


ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ-ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ

 

Εκπροσωπούμε θύματα τραυματισμών ή συγγενείς θυμάτων αναφορικά με την επιδίωξη αξιώσεων, αποζημιώσεων, ηθικής βλάβης, ψυχικής οδύνης, διαφυγόντος κέρδους. Επιδιώκουμε τη γρήγορη εξωδικαστική επίλυση των διαφορών εφόσον είναι εφικτό, άλλως επιλέγουμε τη δικαστική διεκδίκηση.

• Τροχαία ατυχήματα στα οποία περιλαμβάνονται αυτοκινητιστικά ατυχήματα, ατυχήματα ποδηλατιστών, πεζών και επιβατών.
• Εργατικό ατύχημα
• Ιατρική αμέλεια
• Ατύχημα σε δημόσιους χώρους