Γραφεία


ΓΡΑΦΕΙΑ

Τα γραφεία μας διατίθενται, προκειμένου να καλυφθούν ανάγκες εικονικού γραφείου, εταιρικής διεύθυνσης, φορολογικής έδρας, υποδοχής, συναντήσεων, γραμματειακής υποστήριξης και αλληλογραφίας. Παρέχεται γραμματέας, εταιρικό email με δυνατότητα αλληλογραφίας, τηλεφωνική γραμμή και αίθουσα συσκέψεων κατόπιν συνεννόησης.