Λογιστικές υπηρεσίες


ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣΗ Lexcensea παρέχει  σύγχρονες λογιστικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής. Έχοντας εμπειρία από όλους τους κλάδους των επιχειρήσεων, παρέχουμε ολοκληρωμένες λογιστικές υπηρεσίες, σχεδιάζοντας αξιόπιστες και λειτουργικές λύσεις, για τις επιχειρήσεις που συνεργάζονται μαζί μας.

Η άριστη γνώση και εξοικείωση με μηχανογραφικές λύσεις υπόσχονται άριστα αποτελέσματα και τέλεια λογιστική λειτουργικότητα με οποιοδήποτε τρόπο και αν λειτουργεί η επιχείρηση. Μπορούμε να υποστηρίξουμε επιχειρήσεις με λογιστήριο εντός (επιχειρήσεις στις οποίες υπάρχει μόνιμος λογιστής), παρακολουθώντας και εναρμονίζοντας όλες τις λειτουργίες ώστε να αποδίδουν το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα στον ελάχιστο δυνατό χρόνο.

Επίσης υποστηρίζουμε και όλες τις επιχειρήσεις που δεν λειτουργεί λογιστήριο εντός, συλλέγοντας όλα τα απαραίτητα παραστατικά ώστε να καταχωρηθούν στα γραφεία μας και να καταλήξουν σε πλήρη λογιστικά αποτελέσματα.

Κατέχουμε εμπειρία από επιχειρήσεις όλων των κλάδων. Ενδεικτικά αναφέρουμε μερικούς από τους κλάδους που παρέχουμε λογιστικές υπηρεσίες :

1)    Βιοτεχνικές – Μεταποιητικές Επιχειρήσεις
2)    Εμπορικές Επιχειρήσεις όλων των ειδών (Χονδρικό και Λιανικό εμπόριο)
3)    Επιχειρήσεις Εστίασης (Με εξειδίκευση στην λειτουργία τους)
4)    Μεταφορικές Επιχειρήσεις (Με εξειδίκευση και στην δημιουργία εταιρειών Courier)
5)    Τεχνικές – Κατασκευαστικές  Επιχειρήσεις
6)    Επιχειρήσεις Μηχανολογικών Έργων
7)    Ιατρικές Επιχειρήσεις
8)    Ναυτικές Εταιρείες Σκαφών Αναψυχής (Με εξειδίκευση στην λειτουργία τους)
9)    Ναυτιλιακές και Αλλοδαπές Επιχειρήσεις Ν.89/1967
10)   Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών

Λογιστικές υπηρεσίες

 • Σχεδιασμός απόλυτου φορολογικού συστήματος για την μέγιστη εξοικονόμηση – αποφυγή φόρων.
 • Υπηρεσίες για όλες τις συνηθισμένες φορολογικές υποχρεώσεις (ΦΠΑ, ΚΒΣ, ΦΜΥ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, κλπ).
 • Υπολογισμός δημοτικών κλπ φόρων.
 • Έλεγχος τιμολογίων και γενικότερα των λογιστικών εγγράφων που λαμβάνει και εκδίδει η επιχείρηση.
 • Καταχώρηση των συναλλαγών στα λογιστικά βιβλία σύμφωνα με την ελληνική φορολογική νομοθεσία (Κώδικας Βιβλίων & Στοιχείων, ΦΠΑ, Φορολογία Εισοδήματος, κλπ).
 • Καταχώρηση κινήσεων στους λογαριασμούς των τραπεζών (Όψεως, Χορηγήσεων κλπ) και μηνιαία συμφωνία.
 • Καταχώρηση κινήσεων επιταγών.
 • Εξέταση των εσόδων και εξόδων επόμενων χρήσεων σε σχέση με το λογιστικό και φορολογικό τους χειρισμό.
 • Τήρηση και ενημέρωση μητρώου παγίων και υπολογισμός αποσβέσεων.
 • Έλεγχος και κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμό, Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσης, κλπ).
 • Προετοιμασία και κατάθεση ετήσιων φορολογικών δηλώσεων.
 • Προετοιμασία και κατάθεση διάφορων παρακρατούμενων φόρων.
 • Υποστήριξη από δικό μας συνεργάτη στον τακτικό ή προσωρινό φορολογικό έλεγχο, με διαρκή έλεγχο τήρησης των διαδικασιών και οδηγιών του Υπουργείου Οικονομικών, από τους ελεγκτές του δημοσίου.
 • Υποστήριξη και υποβολή  ειδικών δηλώσεων συνοπτικών ελέγχων (Περαιώσεις) όποτε αυτές κατατεθούν.
 • Διαχείριση μισθοδοσίας